VODNIKOVA TRANSVERZALA

VODNIKU NA POT

Pohodniški izletniški Vodnik učencev Osnovne šole Valentina Vodnika je nastal v šolskem letu 2020/2021.

V času pouka na daljavo smo tudi učitelji športa iskali prilagoditev in novost pri našem poučevanju.

Učencem smo ponudili pripravo čisto njihovega športnega dne.

Učenci 4. in 5. razredov so tako pripravili in izvedli odlične izlete v bližnji in daljni okolici našega glavnega mesta.

Glede na njihove odzive zadovoljstva smo se učitelji odločili, da pripravimo poseben izletniški Vodnik, ki v svojem imenu kajpak skriva tudi ime prvega slovenskega pesnika, katerega ime nosi tudi naša šola.

Posebna zahvala gre tudi naslednjim spletnim stranem (hribi.net in gremonapot.si), kjer smo si izposodili zelo veliko uporabnih informacij!