Kartonček za označevanje izletov lahko prevzameš tudi v kabinetu športa na razredni stopnji (Vodnikova).